Optie Bio bij Cono


‘Duurzaam boer blijven in Noord-Holland’ is de titel van een meerjaren studie- en kennisontwikkelingsprogramma geïnitieerd door CONO Kaasmakers. Met als doel de melkveehouders in Noord-Holland zowel economisch als ecologisch te versterken. In Noord-Holland ligt de ambitie om meer melkveehouders te interesseren voor biologisch ondernemen.

ETC Adviesgroep had door het vertrek van Dorieke Godijk tijdelijk behoefte aan project- en procesondersteuning bij het project Optie Bio bij CONO. Frank Verhoeven en Hans Dirksen begeleidden het inhoudelijke/technische gedeelte.

Opdrachtgever

  • ETC Adviesgroep

Resultaat

  • Introductie Kringloop-Kompas voor melkveehouders die leveren aan CONO Kaasmakers (Beemsterkaas)
  • Inrichten studieprogramma voor aangesloten melkveehouders

Looptijd

  • Augustus 2010 – December 2010

Website