Groene Hart, kloppend hart

Samen met Programmabureau Groene Hart werkt stichting Groene Hart, kloppend hart sinds 2006 aan de versterking van het Groene Hart. De stichting doet dit door te participeren in promotieactiviteiten, actief beheren van de website, uitbrengen van brochures en de organisatie van de inmiddels landelijk bekende Maand van het Groene Hart.

De laatste jaren is er naast plattelandstoerisme meer en meer aandacht gekomen voor streekproducten. De Groene Hart Marktwagen is onze trots. Die zorgt ervoor dat de streekproducten vertegenwoordigd zijn op een groot aantal markten, ook buiten het Groene Hart. De jaarlijkse verkiezing van het Groene Hart streekproduct is een ander hoogtepunt. Martijn Plomp doet de programmacoördinatie en Lianne van der Made verzorgt de communicatie.

Opdrachtgever

  • Stichting Groene Hart, kloppend hart

Resultaat

  • Ondersteuning bestuur stichting Groene Hart, kloppend hart
  • Jaarlijkse organisatie van de Maand van het Groene Hart, inclusief realisatie Maandkrant
  • Jaarlijkse organisatie van de verkiezing Groene Hart Streekproduct
  • Certificering van erkende Groene Hart Streekproducten en controle van gecertificeerde producten
  • Periodiek actualiseren vermelding van stichting en deelnemers op www.groenehart.nl
  • Onderzoeken haalbaarheid Groene Hart Atelier en kennisnetwerk Groene Hart streekproducten
  • Strakke uitvoering deelprojecten waaronder workshops, Groene Hart streekproductenschap, en deelname aan culinaire evenementen en beurzen.

Looptijd

  •  2011 – heden

Websites