DAW Noord-Holland

In samenwerking met LTO Noord afdelingen in Noord-Holland worden ideeën rondom Deltaplan Agrarische Waterbeheer uitgewerkt tot subsidiewaardige projectvoorstellen die straks ingediend worden binnen POP3. In de Haarlemmermeer, een akkerbouwgebied, zijn de beoogde maatregelen onder andere het verbeteren van spuittechnieken om drift te reduceren en het verkrijgen van meer sturing op het peilbeheer.

Opdrachtgever

  • Projecten LTO Noord

Resultaat

  • Subsidiewaardige projectvoorstellen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Looptijd

  •  2014 – 2016

Website

Laat een reactie achter