Polder Bijleveld

Polder Bijleveld in Harmelen is het eerste groene venster na het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. Het omliggend verstedelijkt gebied heeft een aantal wensen voor deze polder. Onderzocht wordt hoe de agrarische sector nu functioneert en waar kansen liggen om in te spelen op de maatschappelijke doelstellingen, zoals zorg, recreatie en waterberging. Voorop staat dat de polder groen blijft en agrarisch vitaal. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Groene Hart Academie.

Opdrachtgever

  • Stichting Groene Buffer in samenwerking met Stichting Groene Hart

Resultaat

  • Een breed gedragen, realistisch en economisch haalbaar scenario voor de ontwikkelingsrichting van deze polder

Looptijd

  • 2015 – 2016

Laat een reactie achter