Leefbaarheid Kleine Kernen

Via de subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen wil provincie Utrecht burgerinitiatieven in dorpen, buurten en wijken met minder dan 8.000 inwoners ondersteunen. Praktijk voor Plattelandsontwikkeling is het eerste aanspreekpunt voor deze initiatieven. We ondersteunen bij subsidie aanvraag of onderzoeken of het initiatief op een andere manier kan worden verder geholpen. Leefbaarheid Kleine Kernen is één van de thema’s binnen de Agenda Vitaal Platteland.

 

Opdrachtgever

  • Provincie Utrecht

 

Resultaat

  • Goede projectideeën die met subsidie gerealiseerd kunnen worden
  • Netwerken en ideeën met elkaar verbonden om de leefbaarheid in de kleine kernen van de provincie Utrecht te verbeteren.

 

Looptijd

  •  Vanaf 2019 – 2020

 

Websites

 

Laat een reactie achter