LEADER Weidse Veenweiden

Leader staat voor plattelandsontwikkeling “van onderop”. Een Aanjaaggroep die een ontwikkelingsstrategie maakt voor haar eigen gebied. Samenwerking en innovatie staan daarbij centraal. Dat is de LEADER-aanpak! Een aanpak die helemaal past bij de Praktijk voor Plattelandsontwikkeling.

In opdracht van de Aanjaaggroep mochten we op zoek naar projecten die de link tussen stad, dorp en land vergroten, met speciale aandacht voor het creëren van broedplaatsen, het stimuleren van circulaire economie en werken aan voedsel van dichtbij. Dat doen we door netwerken en ideeën met elkaar te verbinden, vernieuwing aan te jagen en goede projectideeën te steunen. Mooie voorbeelden zijn het bruisende LEADER-festival ‘Van dromen naar doen’ en het online LEADER-café Tiny Houses.

 

Opdrachtgever

  • Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden
  • Provincie Utrecht

 

Resultaat

  • Goede projectideeën die met LEADER-subsidie verder kunnen ontwikkelen
  • Netwerken en ideeën met elkaar verbonden om relatie tussen stad, dorp en land te vergroten.
  • Vernieuwende project, met name circulaire economie en voedsel van dichtbij.

 

Looptijd

  •  Vanaf 2019 – 2021

 

Websites

 

Laat een reactie achter